Politica externă americană și gânditorii ei

Am adăugat un nou titlu colecției Politix, a editurii frACTalia, și anume: Politica externă americană și gânditorii ei, de Perry Anderson. Traducerea acestei cărți a fost făcută de Alex Cistelecan, iar un fragment, pentru cei interesați, poate fi citit pe site-ul revistei Post/h/um: https://posthum.ro/articole/perry-anderson-politica-externa-americana-fragment

De asemenea puteți comanda cartea aici: https://fractalia.ro/shop/colectii-fractalia/politix/perry-anderson-politica-externa-americana-si-ganditorii-ei/

PREZENTARE:

Spre deosebire de literatura existentă pe acest subiect (amplă și extrem de importantă, desigur, dar foarte puțin tradusă la noi), lucrarea lui Perry Anderson, Politica externă americană și gânditorii ei, prezintă de la bun început trei avantaje comparative – de ordin temporal, spațial și politic, după cum le sintetizează însuși autorul; altfel spus, mai întâi, pentru că tratează toată istoria politicii externe americane în mod sintetic și unitar, într-o singură secvență, refuzând astfel compartimentarea obișnuită pe diferite perioade care se practică în literatura de specialitate; în al doilea rând, de ordin spațial – pentru că, dintr-o similară ambiție sintetică, nu decupează și tratează separat zonele de acțiune ale politicii externe americane (în cele trei câmpuri tradiționale – Europa, Asia
postcolonială, respectiv continentele americane), ci le urmărește evoluția simultan; și, în fine, politic – pentru că,
din nou în răspăr cu analizele actuale ale politicii și puterii SUA, nu pornește deloc de la presupoziția nechestionată a declinului actual al puterii americane.

 Așa cum anunță și titlul, analiza lui Perry Anderson se derulează pe două niveluri complementare: pe de o parte, strategiile urmate de politica externă americană și evoluția ei prin diversele  administrații prezidențiale care s-au succedat, de la Politica Ușilor Deschise a lui Wilson și primului Roosevelt la intervenționismul neoconservator al lui George William Bush, continuat în bună măsură (deși îndulcit retoric) în mandatul lui Barack Obama; pe de altă parte, o discuție critică a ideilor și teoriilor – și, implicit, a lucrărilor principale de geopolitică, strategie și relații internaționale – care au legitimat sau au încercat să explice respectivul traseu al politicii externe americane (de la Walter Russell Mead sau Michael Mandelbaum până la Robert Art, Kagan și Brzezinski). Cele două niveluri de analiză – politica externă efectivă și teoria ei – detectează ambele o evoluție pendulând mereu între cei doi poli opuși ai „excepționalismului” sau „izolaționismului”, respectiv al universalismului sau mesianismului american, care au  marcat cultura și identitatea politică americană, și între care a oscilat și s-a desfășurat politica externă a Statelor Unite.
Într-un context actual în care politica externă americană pare să devină pe cât de crucială pentru ordinea globală, pe atât de impredictibilă, volumul lui Perry Anderson oferă tocmai acel fundal istoric și intelectual care ne permite să-i înțelegem originea îndepărtată și evoluția tortuoasă de până acum, și să-i intuim, pe cât posibil, viitoarea-i foaie de parcurs. (Alex Cistelecan, traducător)

Perry Anderson (n. 1938) este ultimul mare reprezentant al tradiției marxismului occidental, istoric și filosof. A fost unul dintre fondatorii New Left Review, pe care a condus-o în mai multe rânduri începând cu 1962. A debutat în volum în 1974, cu două lucrări care aveau să se impună ca titluri de referință: Passages from Antiquity to Feudalism și Lineages of the Absolutist State (New Left Books). A publicat atât texte de istoria ideilor, filosofia istoriei și critica ideologiei, cât și o trilogie despre marxismul occidental – Considerations on Western Marxism (1976), Arguments within English Marxism (1980) și In the Tracks of Historical Materialism (1983) –, volume de eseuri, portrete și polemici precum A Zone of Engagement (1992) și Spectrum: From Right to Left in the World of Ideas sau analize materialist-istorice ale unor formațiuni sociale precum Europa (The New Old World, 2009) ori „țările emergente” (The Indian Ideology, 2012, Brazil Apart: 1964-2019, 2019). În limba română au apărut Originea postmodernității (traducere de Lelia Marcău, Idea, 2012) și un volum scris împreună cu Wang Chaohua, Revoluții în oglindă (traducere de Ștefan Guga, Tact, 2015).

Alex Cistelecan este lector la Universitatea Petru-Maior din Tîrgu-Mureș, redactor la Revista Vatra și platforma CriticAtac.ro. Autor al volumului Viața ca film porno. Protocoalele Lacan (Aula, 2007). Coordonator al volumelor Plante exotice. Teoria și practica marxiștilor români (Tact, 2016, împreună cu Andrei State), Wronging Rights. Philosophical Challenges for Human Rights (Routledge, 2010, împreună cu Aakash Singh-Rathore) și Ghid practic de teorie critică (SPAC, 2011, împreună cu Veronica Lazăr).