Literatura este o știință! Se pot deschide mai multe domenii de cercetare literală (și nu literară) corespunzătoare unor câmpuri de cunoaștere pe care literatura le (în)scrie în literă, ca ficțiuni în propria ficțiune. Nu există irațional (cum nu există nici rațiune), ci doar o rațiune irațională (un irațional perfect raționabil). Vom crea aici un minilaborator, unde experimentul ca permanentă căutare ratată nu mai încearcă să descopere, ci doar să rămână în mișcare.

O colecţie care urmăreşte să promoveze autori în lucrările cărora limbajul a fost înlocuit de limbaje, felxibilitatea cu plasticitatea, ortografia cu grafica. Cărţile vor face tranziţia de la dependenţa de context la (in)dependenţa internaţională. Între genuri.

Pansophie este despre producţia de cunoaştere ca formă de iubire queer. Cunoaşterea nu este un privilegiu al celor care se închipuie deţinătorii adevărului şi nici o modalitate de luare în stăpânire a lumii. Ea este o performare a unei forme de existenţă care trăieşte alături de şi împreună cu alte forme de existenţă. Ele îşi împrumută unele celorlalte suporturile necesare dezvoltării. Atotcunoaşterea este queer şi nu poate fi decât iubire radicală. Trebuie să învăţăm din nou cum să gândim şi să scriem pentru a crea acest mod radical de cunoaştere. Coordonatoare colecție: Iulia Militaru

Simetric este o colecție care reunește cărți ce deschid și lucrează cu izometriile asimetrice dintre limbaj și imagini, dintre limbi (și/sau traduceri)-mamă, sau dintre vocabulare ale aceleiași limbi, cu intenția de a dezvălui modelele de semnificare/ție deja, dar nu încă, niciodată simetrice. Întâlniri aliniate pentru configurații inegale. Coodonatoare colecție: Anca Bucur

Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Cultura nu poate fi considerată o biruință asupra naturii, bază, mod de mediere sau formă de reprezentare. Cultura nu este diferită structural de natură. Colecția energii regenerabile e un releu de transfer energetic al energiei rezultate din procese culturale regenerabile. Colecția a fost iniţiată şi coordonată de Sebastian Big între anii 2017-2020.

Orice limbaj este traducere și trans-ducere, el trădează oedipian limba(jul)-mamă doar pentru a se traduce (pe) sine(le). Orice traducere este o devenire. Orice traducere este plurivocală, glosolaidală, multiplă. Orice traducere este un asamblaj.

Literatură de avangardă şi literatură neerlandeză contemporană. Coordonatoare colecție: Alexa Stoicescu

Împotriva (t)ero(r)ismului teoriei, dar pentru erotismul teoriei. Să lasăm teoria să (con)viețuiască și să compară! Colecția cuprinde scrieri și traduceri ale unor texte eseistice și teoretice din domenii pe cât de diverse, pe atât de conexe, cartografiind deplasări, poziționări, interferențe și (re)formulări ale socio-politicului, artelor, literaturii, psihanalizei etc. în era contemporană sau de-a lungul diferitelor școli, curente, mișcări.

Colecția Bread & Roses, după faimosul slogan al primelor greviste feministe, își propune să prezinte lucrări fundamentale de teorie și practică feminist care analizează condiția femeii așa cum se constituie ea prin suprapunerea asupririlor de gen, clasă, rasă, sexualitate. De la texte clasice până la apariții recente, aspirația acestei selecții este să afirme idealurile unui feminism cu adevărat egalitar, care nu slujește la reproducerea unor privilegii și ierarhii, ci le face să se prăbușească. Coordonatoare colecție: Oana Uiorean

Împotriva (t)ero(r)ismului teoriei, dar pentru erotismul teoriei. Să lasăm teoria să (con)viețuiască și să compară! Colecția cuprinde scrieri și traduceri ale unor texte eseistice și teoretice din domenii pe cât de diverse, pe atât de conexe, cartografiind deplasări, poziționări, interferențe și (re)formulări ale socio-politicului, artelor, literaturii, psihanalizei etc. în era contemporană sau de-a lungul diferitelor școli, curente, mișcări. Coordonatoare colecție: Anca Bucur

Istorie contemporană, jurnalism politic, critică socială: politicul în materialitatea și actualitatea sa imediate. O colecție în care teoria critică și angajamentul progresist, egalitar întâlnesc concretul realității sociale în toate impuritățile și surprizele dezvoltării lui „inegale și combinate”. Coordonatoare colecție: Iulia Militaru

ELF este o colecție prin care inițiatoarele platformei Literatură și Feminism (https://literaturasifeminism.wordpress.com/) și ale Editurii (digitale) pentru Literatură Feministă (https://literaturasifeminism.wordpress.com/editura-pentru-literatura-feminista/) își propun să susțină producția locală de literatură și teorie queer-feministă, anticapitalistă și revoluționară. În literatura contemporană autohtonă, persoanele din grupurile supuse constant unor procese de marginalizare și subalternizare au puține șanse de acces la profesia de scriitoare/scriitor/scriitorx. Unul dintre scopurile principale ale acestei colecții este de a deschide spații pentru autoreprezentare, în special în forme colaborative. Susținem o literatură care ajută la înțelegerea și deconstruirea sistemelor de opresiune, la procesarea emoțională a experiențelor marginale, la imaginarea posibilităților eliberatoare.
Coordonatoarele colecției: Laura Sandu & Mihaela Michailov

Queer Boox își propune să adune laolaltă titluri semnificative pentru producția de cunoaștere queer a căror traducere în limba română sau producţie locală a fost mereu amânată nejustificat. Acest lucru a dus la o întârziere în crearea unui limbaj teoretic și conceptual local prin care manifestările și cultura queer să își construiască un spațiu propriu şi sigur de gândire. Vom încerca o recuperare a textelor mai vechi, ținute sub tăcere până acum, cât și traducerea/încurajarea producţiei celor mai noi și mai semnificative studii contemporane (locale şi/sau internaţionale). Coordonatoare colecție: Iulia Militaru

Colecția de literatură de anticipație a editurii frACTalia va aduna la un loc volume care își propun să producă universuri prospective prin analiza istoriei noastre și a realităților actuale. Textele de aici nu trebuie să aparțină unui gen anume. Scopul lor este de a deschide un spațiu în care imaginarea este atent controlată și pusă în slujba cunoașterii pe care se fondează orice praxis revoluționar.